Umowa na zarządzanie transportem

Każda firma transportowa powinna posiadać podpisany kontrakt z zarządzającym transportem. Taki dokument jest potwierdzeniem tego, że współpraca pomiędzy stronami ma charakter rzeczywisty.

Zarządzanie transportem zgodne z przepisami

W przypadku umowy na zarządzanie transportem zasady jej tworzenia są szczegółowo określone poprzez wymogi zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 roku. Umowa obowiązkowo musi być zgodna z tymi przepisami bowiem jeżeli będzie inaczej, przedsiębiorca musi liczyć się nawet, z tym że może utracić licencję.
W wielu przypadkach osoba zarządzająca jest menadżer transportu. Musi być to nie tylko osoba o dobrej reputacji, ale również posiadać stosowny certyfikat kompetencji i zawodowych. To bardzo ważne bowiem to właśnie ta osoba w dużej mierze będzie odpowiedzialna za negocjacje warunków dotyczących kontraktu na zarządzanie transportem.

Co jeszcze warto wiedzieć o zarządzaniu transportem?

Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem nie musi być związana tylko z jedną firmą. Zgodnie z przepisami może być zatrudniona w maksymalnie czterech i mieć pod sobą nie więcej niż 50 pojazdów.
Każdy przedsiębiorca, który nie ma pojęcia skąd wziąć wzór umowy na zarządzanie transportem, może skorzystać z pomocy specjalisty.
Umowa na zarządzanie transportem jest bardzo ważna, ponieważ pomaga szczegółowo określić obowiązki obu stron względem wykonywanego przez nie transportu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *