Używanie prywatnego samochodu w firmie – jak się rozliczać?

Przedsiębiorca, który ma prywatny samochód, może używać go w celu prowadzenia działalności osobowej. W takim przypadku należy jednak pamiętać o tym, że jego użytkowanie może być związane z innymi zasadami rozliczeń niż w przypadku samochodu firmowego. O czym trzeba pamiętać?

Czy samochód prywatny może być rozliczany przez firmę?

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na używanie prywatnego samochodu w firmie, w takim przypadku ma on prawo do tego, aby rozliczać go w swojej działalności, nawet jeżeli nie jest on wprowadzony do majątku firmy.

Przedsiębiorca może używać samochodu prywatnego zarówno na cele prywatne i firmowe, jak i wyłącznie na cele firmowe. Sposób korzystania z pojazdu przekłada się wtedy na sposób rozliczenia.

1. Używanie pojazdu na cele prywatne i firmowe
Wtedy przedsiębiorca może zaliczać wydatki związane z eksploatacją pojazdu do kosztów uzyskania przychodu. Możliwe jest to na poziomie 20% kosztów. W tym przypadku przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, czyli inaczej kilometrówki.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wydatki poniesione na pojazd, na przykład zakup paliwa, muszą być związane z prowadzeniem działalności, na przykład dojazdami do klientów.

2. Używanie pojazdu wyłącznie na cele firmowe
Warto jednocześnie zaznaczyć, że wtedy, gdy pojazd używany byłby wyłącznie na firmę, wtedy w księgach można ująć 100% kosztów eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z pojazdu.

W tym przypadku konieczne jest jednak udokumentowanie korzystania z pojazdu na cele firmowe przez prowadzenie jego ewidencji. Należy również złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni dokument – deklarację VAT-26, aby rozliczać wtedy podatek VAT.

Jakie wydatki na prywatny samochód można rozliczać?

Przedsiębiorcy ponoszą zróżnicowane koszty związane z korzystaniem z pojazdu w celu prowadzenia firmy. W związku z tym mogą oni rozliczać je w ramach swojej działalności.

W przypadku jak użytkowanie samochodu prywatnego w firmie do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki jak:
– paliwo do pojazdu
– składki na polisy ubezpieczeniowe, w tym OC, AC, NNW
– przegląd, serwis i naprawa samochodu
– zakup części zamiennych do pojazdu
– opłaty za parkowanie

Odliczenie VAT przy użytkowaniu prywatnego samochodu w firmie

Przedsiębiorcy ponoszący wydatki na pojazd używany w firmie mogą odliczyć je od podatku VAT. W tym przypadku można odliczyć 50% podatku VAT, który jest nienaliczony.Księgowanie 100% podatku VAT jest możliwe jedynie wtedy, gdy pojazd używany jest jedynie w celach firmowych.

Przy rozliczaniu kosztów można wykorzystać również program do faktur z opcją księgowania online, który umożliwia wtedy wprowadzenie ich do dokumentacji firmy. W razie problemów jak księgowanie wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu prywatnego w firmie warto skonsultować się z biurem księgowym, które doradzi, jak ująć je w księgach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *